Farma Jandrt s.r.o.

  +420 583 231 374     

Rostlinná výroba

Trvalý travní porost máme rozdělen na pastviny, které slouží k pastvě v letním období a na louky, ze kterých získáváme senáž a seno pro období zimní. 

Zavadlou píci z luk lisujeme a konzervujeme v senážní folii. Suchou píci sklízíme volně - pomocí sběracích vozů - nebo slisujeme do balíků.  

Na orné půdě pěstujeme brambory. Každý rok část sadby obnovujeme schválenou odrůdou vhodnou pro ekologické zemědělství. Pravidelnou kontrolu hlíz brambor provádí Státní rostlinolékařská správa (nyní Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský).

Habartice 2020
Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024