Farma Jandrt s.r.o.

  +420 583 231 374     

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce:
Vlastimil Jandrt 
sídlo: Habartická 31, 788 33 Hanušovice
IČ: 49594630
Kontaktní údaje: 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: nejmenován
dále jen „správce“

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu vedeném v této evidenční knize (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu/číslo pasu).

Osobní údaje budeme zpracovávat za účelem uzavření a plnění ubytovací smlouvy, ev. našeho oprávněného zájmu (ochrana majetku, obhajoba právních nároků). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, a v nezbytném rozsahu pak po dobu stanovenou právními předpisy (max. 10 let) či po dobu trvání našeho oprávněného zájmu (řešení právních nároků).

V rámci tohoto zpracování máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu, výmaz, omezené zpracování a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo podat námitku proti tomuto zpracování.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024